The CHURCH of PHILADELPHIA

is dedicated to all people, regardless of Race, Color, Creed, rich or poor, for God is the maker of us all!

We have been pastoring and ministering in South Philadelphia for over 65 years.

Welcome

 

Welcome and thank you for visiting The Church of Philadelphia online.  We hope that our website highlights the wide variety of worship, fellowship, and service opportunities available.  Please feel free to read more about our church on this site, or come in for a visit.  We would love to greet you and share with you our love for Jesus Christ and for you, our neighbor.

Malugod na pagbati at pasasalamat sa inyong pagbisita online mula sa "The Church Philadelphia".  Umaasa po kami na ang aming website ay makapagbibigay ng kaliwanagan upang maibahagi sa inyo ang isang naiibang uri ng pagsamba, pakikiisa, at ang pagkakataong makapaglingkod.  Huwag po kayong mag-atubiling tumunghay sa site na ito o bumisita sa aming simbahan.  Karangalan po naming ibahagi sa inyo ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo na nagmamahal sa ating lahat.  

Our Mission

 

Find a need and fill it; find a hurt and heal it !

Our criterion: "Love the Lord thy God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and you must love your neighbor as much as yourself."

"It's the START that STOPS most people"

© COPYRIGHT 2017 - 2018 THE CHURCH OF PHILADELPHIA